A LEAP

 

    INTO THE

 

    INFINITE

 

 

   

Beyond Mind Meditatie

 

 

Beyond Mind meditatie is de naam die ik (zie Profiel) gebruik voor een meditatie die al vele jaren bekend staat als transcendente meditatie, afgekort TM. Een oude Vedische mantra-meditatie die door Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008) vanaf begin jaren zestig over de wereld werd verspreid.

 

Maharishi, die 18 jaar in Nederland heeft gewoond, was een uit India afkomstige natuurkundige, filosoof en spiritueel leraar, door velen genoemd de "Einstein van Bewustzijn". Hij onderwees deze eenvoudige techniek als het praktische aspect van Vedische kennis. Iedereen kan deze meditatie leren, ongeacht wat iemands achtergrond is m.b.t. geloofsovertuiging, onderwijs, afkomst, cultuur of leeftijd.

 

De meditatiemethode leren en beoefenen vereist geen bijzondere geestelijke of lichamelijke vaardigheden. Geen concentratie en geen moeilijke houdingen. Iedereen die kan denken (d.w.z. bewust is van gedachten), kan deze techniek leren. Deze meditatie heeft algemene en specifieke, gunstige effecten op de drie belangrijkste levensgebieden: het geestelijk vermogen, de lichamelijke gezondheid en sociaal gedrag. Zie de Voordelen

 

Bij deze meditatie wordt een mantra, een klank, gebruikt, maar het is NIET nodig om je daarop te concentreren. Deze mantra is als een comfortabel en veilig voertuig waarmee je in alle stilte in de diepte van je bewustzijn reist. Dit wordt "transcenderen" genoemd: d.w.z. voorbij de grenzen van het denkproces gaan, ofwel BEYOND MIND.

 

De actieve denkniveau’s achter je laten, verloopt bij deze meditatie moeiteloos en het werkt altijd. Je kunt het twee keer per dag doen voor 15-20 minuten per keer, gemakkelijk in een stoel, thuis, maar ook in de trein, in de bus, in de auto op een parkeerplaats, of in het vliegtuig.

 

Het is een meditatie die eind jaren zestig, tijdens de roerige flower-power periode, in de Hippie-beweging en onder vooral studenten in Amerika heel populair was. Maar het was vooral te danken aan de leden van de muziekbands The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, aan folk singer Donovan en vele “celebrities” uit de Hollywood-scene dat deze meditatie wereldwijde bekendheid kreeg.

 

Het was pas in de eerste helft van de jaren zeventig, als gevolg van een veelheid aan wetenschappelijk onderzoek, dat alle hypes en verwikkelingen rond TM in een serieuzer vaarwater terecht kwamen.

 

Vorig jaar is ook Oprah Winfrey met TM begonnen, en daarna hebben zelfs alle 400 werknemers van haar media-bedrijf deze meditatie geleerd.

 

ACTUEEL: Oprah brengt TM "mainstream" op zo 15 april.

 

De veelbekroonde filmregisseur David Lynch (van films zoals: Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive, en Inland Empire) richtte een paar jaar geleden de David Lynch Foundation op. Hij zet zich in om bewustzijns- en vredesonderwijs op scholen in te voeren waarbij zoveel mogelijk scholieren en studenten de kans krijgen deze diepe TM ontspanningsmethode te leren en dagelijks op school te doen samen met klasgenoten en hun docenten.

 

Voor cursus Beyond Mind Meditatie zie HIER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

        

 

                     Maharishi

 

 

 

 

            

 

                  Beyond Mind

ByondMind.nl © 2012